14 lipca 2022 roku opublikowano istotne zmiany w wysokości diet i ryczałtów za nocleg w podróży służbowej. Zgodnie z tym, od 28 lipca 2022 roku wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 1481).

 

Co to oznacza dla kierowcy zawodowego?

Zmiana ta ma wpływ na wysokość diety w czasie krajowej podróży służbowej. Dotychczas wynosiła ona 30 zł za dobę podróży. Wraz z wejściem w życie nowych zasad wynagradzania, wysokość diety wzrośnie do 38 zł za dobę. Będzie to miało również wpływ na podwyższenie ryczałtu za nocleg, którego stawka wzrośnie do 57 zł.


38 zł - za dobę w podróży służbowej

57 zł - ryczałt za nocleg w podróży służbowej


 

 

Podstawa prawna:

Pełna treść Rozporządzenia dostępna: https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000148101.pdf