Rejestrowanie przekroczeń granic na tachografie to nowy obowiązek kierowców związany z kolejnym etapem zmian wprowadzonych przez Pakiet Mobilności od lutego 2022. Co oznacza ta zmiana w codziennej pracy kierowcy zawodowego?

W skrócie: kierowca, za każdym razem, kiedy przekracza granicę danego państwa, powinien wprowadzić symbol kraju po przekroczeniu granicy tego państwa na tachografie.

Jak to wygląda w praktyce?

  • Po przekroczeniu granicy należy zatrzymać pojazd na najbliższym możliwym postoju (nie musi to być parking – ale powinno to być miejsce bezpieczne!;
  • Obowiązkowo kierowca powinien zarejestrować na tachografie godzinę przejazdu dokonując wpisu KRAJU ROZPOCZĘCIA (nie wpisujemy kraju zakończenia).
  • Wpisu dokonuje każdy członek obsady [dotyczy: podwójna obsada]