Profil Kierowcy Zawodowego (w skrócie: PKZ) jest elektronicznym dokumentem elektronicznym identyfikującym kierowcę zawodowego. PKZ obowiązuje od 6 kwietnia 2022 roku i stanowi, obok Karty Kwalifikacji Kierowcy, jedną z nowelizacji ustawy o transporcie drogowym.

Dzięki formie elektronicznej PKZ informacje o kierowcy są aktualizowane na bieżąco. Są to między innymi dane osobowe, informacje o wykonanych badaniach lekarskich i psychologicznych, a także wpisy o już uzyskanych świadectwach kwalifikacji zawodowej i karcie kwalifikacji kierowcy.

Począwszy od 6 kwietnia 2022 roku PKZ będzie niezbędny do rozpoczęcia kursu na przewóz rzeczy/osób oraz do przystąpienia do egzaminu po zakończeniu kursu kwalifikacyjnego i wpisania do prawa jazdy kodu 95.

 


GDZIE MOŻNA ZAŁOŻYĆ PKZ?

Profil PKZ jest bezpłatny i można do założyć we właściwym dla miejsca zamieszkania Wydziale Komunikacji.

 


JAK TO WYGLĄDA W PRAKTYCE?

1 | Pierwszym krokiem, zanim kierowca uda się do właściwego Wydziału Komunikacji, jest wykonanie badań lekarskich i psychologicznych stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

 

2 | Po wykonaniu badań kierowca powinien udać się do Wydziału Komunikacji i założyć PKZ. Można dokonać tego również przez internet za pomocą systemu ePUAP.

 

Aby tego dokonać, kierowca powinien przedstawić komplet załączników tj.:

  • badania lekarskie i psychologiczne,
  • 1 kolorowe zdjęcie (3,5 cm x 4,5 cm z wizerunkiem od przodu – takie samo jak do prawa jazdy),
  • aktualny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport lub karta pobytu),
  • aktualne prawo jazdy.

 

3 | Ostatnim krokiem jest wykonanie kursu kwalifikacyjnego (wstępny/okresowy). W tym celu podaje się jedynie nadany przez Wydział Komunikacj numer PKZ. Po zakończeniu kursu ośrodek szkolenia odpowiednio aktualizuje profil, tym samym umożliwia uzyskanie nowego prawa jazdy, po które należy udać się ponownie do Urzędu (Wydział Komunikacji).

 


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy.