Począwszy od lutego 2022 w życie wejdą istotne zmiany mające wpływ szczególnie na:1 LUTY 2022

  • rozliczanie pracy kierowcy w zakresie delegowania,
  • wynagrodzeń,
  • reputacji przewoźnika oraz
  • sposobu codziennej pracy kierowcy.

 


OBOWIĄZEK REJESTRACJI PRZEKROCZENIA GRANICY

Obowiązuje od: 01.02.2022r.

Kierowca, na początku pierwszego postoju po przekroczeniu granicy państwa członkowskiego, wprowadza symbol państwa, do którego wjechał. Postój ten odbywa się w najbliższym możliwym miejscu postoju na granicy lub po jej przekroczeniu.


ZGŁOSZENIE ODDELEGOWANIA DO PRACY NA TERENIE KRAJÓW UE

Obowiązuje od: 02.02.2022r.

Jednolity system IMI, do którego pracodawca zgłosi kierowcę w ramach delegowania do pracy na terenie krajów UE.

Obowiązkiem kierowcy będzie posiadanie elektronicznego zgłoszenia z kodem QR i okazanie go w trakcie kontroli.


KONTROLE

Zmiany ułatwią organom kontrolującym zdalne pobieranie informacji o nieprawidłowościach. Oprócz kontroli naruszeń (np. jazdy, braku wpisów przekroczeń granic, manipulacji tachografem, pojazdu), kontrolowane będą też płace minimalne, kabotaż oraz powroty kierowców na bazę.


LICENCJA DLA POJAZDÓW DO 3,5T

Obowiązuje od: 21.05.2022r.

Od 21 maja br. przedsiębiorcy wykonujący międzynarodowe przewozy drogowe rzeczy pojazdem do 3,5t muszą uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencję wspólnotową.


Podsumowując, zmiany w 2022 roku to wyzwanie zarówno dla przewoźników, jak i dla kierowców w ich codziennej pracy. Co więcej, w kolejnych latach planowany jest szereg działań mających na celu usystematyzowanie pracy zawodowych kierowców pojazdów do 3,5 tony, ale również wprowadzenie pełnej automatyzacji służb kontrolnych oraz tachografów.