Już od 20 sierpnia 2020 roku obowiązują przepisy Pakietu Mobilności, które dotyczą przede wszystkim odpoczynku oraz czasu pracy kierowców zawodowych.

Będzie to wymagało od przewoźnika m.in.starannego planowania powrotów na bazę, ale da też kierowcom nowe możliwości.

Co w takim razie się zmienia? Jak to wpłynie na pracę kierowcy?

 

 

POWROTY NA BAZĘ

Obowiązkowy powrót kierowcy do centrum operacyjnego (bazy) lub miejsca zamieszkania kierowcy co 4 tygodnie:

 • powrót na co najmniej 45 godzin;
 • w przypadku wykorzystania w trasie dwóch odpoczynków tygodniowych skróconych – powrót przed kolejnym odpoczynkiem tygodniowym regularnym.

ODPOCZYNEK TYGODNIOWY SKRÓCONY

Zaostrzenie reguł dotyczących odpoczynków tygodniowych skróconych. Kierowca międzynarodowy może odbyć dwa skrócone tygodniowe okresy odpoczynku z rzędu (2x24h), pod warunkiem, że:

 • rozpoczął przynajmniej dwa skrócone odpoczynki tygodniowe poza granicą;
 • w każdych czterech tygodniach zrealizowane zostały dwa tygodniowe odpoczynki regularne i dwa skrócone;
 • po dwóch odpoczynkach tygodniowych skróconych, kolejnym odpoczynkiem powinien być tygodniowy regularny, poprzedzony rekompensatą za dwa poprzednie skrócenia – w bazie lub miejscu zamieszkania (konieczność udokumentowania powrotu/miejsca).

ODPOCZYNEK 45h W KABINIE POJAZDU

Uszczegółowienie i podkreślenie zakazu odbierania odpoczynków tygodniowych regularnych w kabinie pojazdu:

 • zakaz dotyczy regularnych tygodniowych odpoczynków oraz postojów trwających więcej niż 45 godzin (np. z powodu odbieranej rekompensaty);
 • dodatkowe założenie, że odpoczynek przez 45 godzin odbywa się w miejscu przyjaznym dla wszystkich płci z odpowiednim zapleczem sanitarnym oraz sypialnym.

PRZEDŁUŻENIE JAZDY – POWRÓT DO BAZY / DOMU*

*UWAGA!: dotyczy wyłącznie pojedynczej obsady

Możliwość przedłużenia jazdy dziennej oraz tygodniowej o maksymalnie 1 lub 2 godziny przy powrocie do bazy lub do domu na odpoczynek tygodniowy:

 • konieczność udokumentowania odstępstwa od przepisów i szczególnych okoliczności, tak jak w przypadku art. 12/561/2006 (dodatkowy ustęp w art. 12); à WYDRUK Z OPISEM!
 • wydłużenie czasu jazdy o 2 godziny, tylko jeżeli kierowca odbierze 30 minut dodatkowej przerwy przed tym okresem i powróci na odpoczynek tygodniowy regularny – 45 godzin;
 • obowiązek rekompensaty tego czasu z innym dowolnym odpoczynkiem w ciągu 3 tygodni;
 • brak możliwości naruszenia zasad: odpoczynków tygodniowych, odpoczynków dziennych w załodze, jazdy ciągłej, jazdy dwutygodniowej.

Pamiętaj zasada ta wymaga:

POWRÓT DO BAZY ⇒WYDRUK (przed pauzą) ⇒ PRZERWA MIN. 30 minut ⇒ REKOMPENSATA (max do 3 tyg)


ODPOCZYNEK NA PROMIE

Możliwość przerwania na promie odpoczynków tygodniowych – 24 godziny oraz 45 godzin (przy 45 godzinach muszą zostać spełnione dodatkowe warunki – podróż 8 godzin i kabina sypialna).