Nowelizacja Kodeksu Pracy wprowadziła znaczące zmiany w przepisach, które są efektem implementacji dyrektywy unijnej work-life balance oraz dyrektywy rodzicielskiej.

Nowe przepisy wprowadziły miedzy innymi ograniczenia związane z zawieraniem umów na okres próbny, zaostrzyła również sposób wypowiadania umowy o pracę , czy tez uszczegółowiły dokumenty takie jak informacja o warunkach zatrudnienia, czy przejrzyste zasady zatrudniania i awansu w przedsiębiorstwie.

Wprowadzono również nowe kategorie dni wolnych od pracy płatnych oraz niepłatnych, którymi mogą być zainteresowani zwłaszcza rodzice dzieci do lat 14, czy osoby, które opiekują się innymi członkami rodziny.

Większość najważniejszych zmian weszła w życie 26 kwietnia 2023 roku i określana jest mianem rewolucyjnych.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 240)