Wraz z wejściem w życie nowych przepisów Pakietu Mobilności przewoźnicy realizujący międzynarodowy transport ładunków pojazdami, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 tony, muszą posiadać licencję wspólnotową.

Obowiązek ten powstaje 21 maja 2022 roku.

 

Licencję wspólnotową wydaje Główny Inspektor Transportu Drogowego. Warunkiem jej uzyskania jest udokumentowanie kompetencji zawodowych [certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego], zdolności finansowej, dobrej reputacji oraz posiadanie bazy eksploatacyjnej, czyli siedziby gdzie pojazd ma możliwość postoju lub rozładunku/załadunku lub dokonania czynności naprawczych/konserwacyjnych.

 


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1055 z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1071/2009, (WE) nr 1072/2009 i (UE) nr 1024/2012 w celu dostosowania ich do zmian w transporcie drogowym.

 


UWAGA NA ZMIANY W ZATRUDNIANIU OSÓB SPOZA UE

Jeśli przewoźnik zatrudnia kierowców, którzy nie są obywatelami państwa członkowskiego UE ani rezydentem długoterminowym, ma obowiązek uzyskania świadectwa kierowcy.