Nowe przepisy wprowadzone w ramach ostatniej nowelizacji Kodeksu Pracy pozwalają pracodawcom kontrolować trzeźwość pracowników oraz przeprowadzać kontrolę na obecność środków działających podobnie jak alkohol.

W zależności od przyjętych, wewnątrzzakładowych przepisów dot. sposobu kontroli nietrzeźwości pracownika, pracodawca może nawet prewencyjnie badać samodzielnie pracowników, których praca stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników lub innych osób.

Pracodawca może również badać pracownika, jeżeli podejrzewa, że pracownik stawił się do pracy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Przepisy te są niezwykle ważne i potrzebne, ponieważ jednym z obowiązków pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy. Pojawienie się w miejscu pracy pracownika, którego stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających, może narażać zarówno zdrowie i życie pozostałych pracowników, jak i jego samego, a także interes całej firmy.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 240)