Od 6 kwietnia 2022 kierowcy zawodowi, którzy nie posiadają prawa jazdy wydanego w państwie członkowskim UE z aktualnym wpisem kodu 95, powinni uzyskać tzw. kartę kierowcy zawodowego. Karta kwalifikacji jest dokumentem potwierdzającym spełnienie przez kierowcę wymagań niezbędnych do wykonywania zawodu w zakresie kat. C, C+E, lub D. Uzyskanie dokumentu będzie niezbędne do złożenia wniosku o wydanie świadectwa kierowcy.

 

O kartę kwalifikacji kierowcy można ubiegać się we właściwym dla miejsca pobytu kierowcy, starostwie powiatowym. Złożenie wniosku wymaga dołączenia między innymi kserokopie orzeczenia lekarskiego i psychologicznego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. Oznacza to, że powyższe dokumenty nie będą już wymagane do złożenia wniosku o świadectwo kierowcy.

 


Podstawa prawna:

Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie wydawania karty kwalifikacji kierowcy.