W związku z trwającym konfliktem zbrojnym na Ukrainie Ministerstwo Infrastruktury podjęło decyzję o wprowadzeniu czasowych odstępstw od obowiązujących na terytorium Polski norm czasu pracy kierowców. Obowiązują one w okresie od 12 sierpnia do 30 września 2022 roku i dotyczą wyłącznie przewozu rzeczy na terytorium RP.

Czego dotyczą w/w odstępstwa? Możliwe będzie między innymi:

  • wydłużenie maksymalnego dopuszczalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu z 9 godzin do 11 godzin
  • wydłużenie maksymalnego dopuszczalnego tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu z 56 godzin do maksymalnie 60 godzin
  • wydłużenie maksymalnego dopuszczalnego dwutygodniowego czasu prowadzenia pojazdu z 90 godzin do maksymalnie 96 godzin
  • wydłużenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu, po którym wymagana jest przerwa trwająca 45 minut, z 4 godzin i 30 minut do 5 godzin i 30 minut
  • możliwość spędzania przez kierowcę regularnego tygodniowego okresu odpoczynku w pojeździe, o ile wyposażony on jest w odpowiednie miejsce do spania dla każdego kierowcy i znajduje się na postoju.

 


WAŻNE:

Skorzystanie z w/w odstępstw oraz uniknięcie kary podczas kontroli drogowej możliwe jest jedynie w przypadku odnotowania przez kierowcę korzystającego z odstępstw tego faktu na odwrocie wykresówki tachografu analogowego lub wydruku z tachografu cyfrowego.

 


Podstawa prawna:

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie tymczasowych odstępstw od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynku kierowców z dnia 11 sierpnia 2022r.