Do 15 stycznia 2023 roku, przewoźnicy są zobligowani do wskazania o dysponowaniu bazą eksploatacyjną. Wymogi te regulują przepisy Pakietu Mobilności. W związku z tym, przewoźnicy powinni złożyć oświadczenia:

  • O dysponowaniu bazą eksploatacyjną w terminie do 15.01.2023r.
  • O liczbie zatrudnionych w firmie pracowników w poprzednim roku w terminie do 31.03.2023r.

W Polsce, obowiązek dysponowania przewoźnika bazą eksploatacyjną zostały określone w przepisach i obowiązuje do 1 stycznia 2023r.

Dokumenty można złożyć w instytucji, która wydała przewoźnikowi zezwolenie na wykonywanie zawodu, czyli u lokalnego Starosty lub w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego, osobiście, za pośrednictwem poczty lub poprzez platformę ePUAP.